تربیت فرزند چگونه و از چه زمانی؟

از جملات با چهار یا چند کلمه استفاده میکند. از همین روی، میتوانید در سن چهار سالگی در کارهای روزمره به فرزند خود کمک کنید تا در عین عادت به استقلال شخصی، در انجام کارهایش دچار مشکل نشود. به نظرتان دختری که از کودکی با پسرها بازی کرده است، لباس های پسرانه پوشیده، با اسباب بازی های پسرانه بازی کرده و خلاصه مثل یک پسر با او رفتار شده چه جور تصوری درباره جنسیتش دارد؟ در حالی که اگر حضانت فرزند برای زن تکلیفآور و طولانی مدت باشد، چه بسا دیگر نتواند موفق به ازدواج مجدد گردد و شکست او در زندگی نخستین، به ناکامی همیشگی او مبدل شود؛ زیرا بسیاری از مردان مایل به حضور فرزند دیگری در خانه خود نیستند. پدر و مادر اگر کودکی خودشان را بخاطر بیاورند که چه اشتباهاتی را انجام میدادند یا چه احساساتی بر رفتارشان غلبه میکرد، آن وقت چندان به رفتارهای اشتباه فرزندان خود واکنش تند و انتقاد آمیز نشان نمیدهند و سعی در آگاه کردن آنها میکنند. واقعیتی که خواندید چند نکته تربیتی داشت؛ باید قبول کنیم رفتار ما باعث الگو گرفتن فرزندان در انتخابها، تصمیمها و رفتارشان میشود. شاید این کار به ظاهر در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد اما آن ارتباط صمیمی و اعتمادی که اساس و پایه ارتباطهای خانوادگی است را به مرور از بین میبرد و باعث کمرنگ شدن حضور والدین در دنیای مطلوب فرزندان میشود.

در صورتیکه ارتباط و اعتماد بین فرزندِ نوجوان و والدین کمرنگ باشد باز هم برگشتن به روش توجه کردن به فرزند، انتقاد نکردن از آنها و آگاهی دادن، تاثیر بهتری دارد تا از این طریق خودشان انتخاب کنند رفتار بهتری داشته باشند. من هم ماشین را به تعمیرگاه بردم اما تعمیر ماشین خیلی زود تمام شد. اگر بچهها به این درک برسند که تصمیمات و رفتارهایشان بر زندگی خودشان اثرگذار است و خودشان مسئول کارهایی که انجام میدهند هستند، راحتتر قبول میکنند که رفتار خود را تغییر دهند. به خاطر همین دوستان و اطرافیان خود در جامعه را از بین کسانی انتخاب میکنند که با رفتارخود و خانوادهشان همخوانی داشته باشد. عوامل مؤثری که میتواند اعتماد بین والدین و فرزند را که از کودکی وجود داشته حفظ کند. وگرنه لجبازی بچهها میتواند اوضاع را بدتر کند. رفتارها و عادتهایی که از دوران کودکی در انسان ایجاد میشوند حتی تا پایان عمر هم میتواند با انسان باقی بماند مگر اینکه از طریق آموزش یا تجربههایی که کسب میشود نسبت به تغییر آنها اقدام کنیم. انتقاد کردن نه تنها تاثیری در اصلاح رفتار فرزند ندارد بلکه میتواند تفاوتها و اختلافات را بیشتر کند و تاثیر پذیری فرزند از جامعه را بیشتر کند.

اگر آموزش های لازم در سن مناسب به فرزندان داده نشود، ممکن است آنها در سن بالا از منابع دیگر این اطلاعات را به شکل نادرست و بی حد و حصر به دست بیاورند. همچنان که یکی از اقدامات مهم مشاوران حاضر در این واحد، آموزش مهارت کنترل خشم، به مددجویان است. یکی از امتیازات و ویژگیهای قرآن مجید این است که خود یک کتاب تربیتی است و همه آیات آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در مقام تربیت انسان در رده های مختلف سنی، از خردسال تا کهن سال است. گاهی اوقات مادر یا افراد دیگری با آلت جنسی کودک بازی می کنند ، کودک در حالی که آرام می گیرد ، عادت به آن می کند ؛ اگر کسی با او این کار نکند ، خودش مبادرت به استمناء می نماید. فقط در زمانی که مربی از روش محبت و دوستی اثری مشاهده نکند، ناگزیر شدت عمل نشان میدهد، ولی این شدت عمل از نظر اسلام چنان است که به سلامتی کودک صدمهای نمیزند. بسیاری از این تصمیمات و انتخابها به دلیل عادتها و فرهنگی است که انسانها در خانواده خود بدست آوردهاند. بسیاری از نوجوانان و جوانان به خاطر اعتماد و توجهی که از سمت خانواده خود کسب کردهاند نمیتوانند به راحتی رفتار و شخصیت خودشان را که در خانواده شکل گرفته است کنار بگذارند.

وقتی به محل کارش رسیدیم از من خواست در این فاصله ماشین را به تعمیرگاه ببرم و ساعت پنج جلوی محل کارش منتظر بمانم. من به سرعت به محل کار پدرم رفتم که دیدم پدرم خیلی آرام و با طمأنینه منتظر من ایستاده است. از دیگر اشتباهات تربیتی والدین لازم است به تنبیه بدنی اشاره کنیم که خوشبختانه امروزه تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است . اصرار داشتن به تغییر رفتار بچهها بدون اینکه آگاهی لازم را به آنها بدهیم و تنها با اجبار و حالت انتقادی قصد انجام آن را داشته باشیم هیچ نتیجهای ندارد. ما تنها وظیفه داریم این حس اعتماد را در آنها حفظ کنیم و به خاطر اشتباهاتی که بچه ها در دوران کودکی و نوجوانی دارند، نباید ارتباط و اعتماد خود با آنها را کم کنیم. لازمه پرهیز فرزند از تصمیمگیری به این شیوه، دادن اطلاعات و آگاهی و ایجاد حس اعتماد در فرزند میباشد که باید از دوران کودکی به این موضوع توجه داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید